Διαχείριση Ποιότητας

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας γεγονός που οφείλεται τόσο στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή της. Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία